Hyrförsäkring

Alla maskiner som hyrs skall försäkras mot stöld och andra skador av hyrestagaren. Vår egen försäkring är ett mycket bra alternativ med låg premie och självrisk.

Försäkringen omfattar
Inbrott, stöld, skadegörelse, åverkan, brand och vattenskada.

Premie och självrisk
När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, istället för att teckna en försäkring hos ett externt bolag teckna försäkringen direkt hos oss. Avgiften är 5% av bruttopriset för hyran enligt gällande prislista (exkl. moms) och självrisken är endast 5 000:- (exkl. moms) per skadetillfälle.

Begränsning
Förslitning, förbrukning, korrision, beläggning eller vårdslöst handhavande anses ej som plötslig och oförutsädd skada. Vid stöld gäller att tidpunkt för brottet ska preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, polisrapport skall upprättas och lämnas in till G-rent. Försäkringen gäller ej vid andrahandupplåtelse.

Om skada inträffar
Kontakta G-Rent snarast och uppge följande:
1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer samt ordernummer på hyresavtalet som åsyftas.
2. Beskriv händelsen, skadans art och omfattning samt ev. inventarienummer.
3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia lämnas till G-Rent.