Biltransportsläp 1300 – -2500kg

  • Beskrivning

Max last 790 alt 1870kg